Skip to main content

Yucelmethode

Yucelmethode

De Yucelmethode werkt vanuit de eigen kracht, eigen kennis en eigen wensen van de cliënt en/of het systeem. Deze methode nodigt uit om zelf weer de regie te voeren. In elk gesprek bespreekt de Yucelmethode gecertificeerde begeleider samen met de cliënt de inzichten die ontstaan.

Met de Yucelmethode bouwt de cliënt letterlijk aan herstel. Aan de hand van blokken worden opstellingen gebouwd waarin draaglast en draagkracht zichtbaar is. Al bouwend wordt inzicht gekregen in de eigen persoon en de eigen positie. Op deze manier ontstaat een probleemanalyse die tastbaar en zichtbaar is.

Deze eenvoudige manier van werken, maakt problemen en oplossingen tastbaar, zichtbaar en concreet. Wanneer taal niet toereikend is, kan deze methode een uitkomst zijn, omdat het een visuele en praktische benadering is.

De opstelling toont:

  • De hulpvrager zelf (een horizontale balk);
  • Steunende factoren (T-vormige, gekleurde blokken, waar de horizontale balk op leunt);
  • Belastende factoren (rechthoekige, gekleurde blokken, op de horizontale balk).

Bekijk ook de andere methodes

yukelmethode

De Yucelmethode en systemisch werken

De methode leent zich er goed voor om op diverse creatieve manieren systemisch te werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gezamenlijk maken van een gezinsopstelling, maar ieder gezinslid kan dit ook afzonderlijk doen. Er kan ook per subsysteem een opstelling gemaakt worden of de jongere kan bij samengestelde gezinnen opstellingen maken van de verschillende gezinsconstellaties.

De kern is telkens dat de opstelling verschillen en overeenkomsten binnen de gezinscontext inzichtelijk en visueel maakt. Dit zowel op het perspectief van hoe gezinsleden kijken naar de krachten van het gezin als op het niveau van de belastende factoren van het gezin. Overeenkomsten die verbindend werken op het terrein van erbij horen. Verschillen die uitnodigen om te komen tot een dialoog en het creëren van nieuwe betekenissen. Bij het gebruiken van de methode worden door het samen werken aan opstellingen en het spreken over elkaars bouwwerken interactiepatronen duidelijk waardoor er over die patronen gesproken kan worden. Door het maken van een foto die het gezin mee naar huis neemt, gaat het proces van dialoog en verbinding thuis door.

De Yucelmethode met jongeren en kinderen

Het speelse karakter van de Yucelmethode maakt dat kinderen en jongeren zich snel voelen uitgenodigd om aan de slag te gaan. Naast het speelse karakter ervaren de kinderen en jongeren het als prettig dat ze zelf regie hebben zonder dat ze gestuurd worden door volwassenen.

In het werken met de Yucelmethode met kinderen en jongeren is het belangrijk dat de coach in dialoog gaat met de kinderen en jongeren. Deze dialoog is het samen zoeken naar woorden om de krachten en zorgen te kunnen beschrijven. Juist deze zoektocht helpt de kinderen en jongeren om zich sterker te voelen. Immers het geven van woorden maakt dat je grip krijgt op de dingen die in je omgeving gebeuren.

Bijkomend voordeel van de Yucelmethode is dat het ook een middel is om de innerlijke wereld van de kinderen en jongeren duidelijk te maken naar de buitenwereld zoals ouders, verzorgers, leerkrachten. Hierdoor kunnen ze de kinderen en jongeren beter begrijpen en beter bij hun aansluiten.

Yucelmethode wordt alleen gegeven door gecertificeerde Yucelmethode begeleiders. Zij zijn in het bezit van het certificaat.

Meer informatie over de Yucelmethode verwijzen wij je door naar www.yucelmethode.nl