Skip to main content

Onze hulp bij autisme en add en adhd

Onze hulp

Wederzijds vertrouwen is ontzettend belangrijk om iemand succesvol te kunnen begeleiden. Dat geldt zeker ook bij kinderen, (jong)volwassenen en gezinnen, waarbij iemand of meerdere personen autisme, add of adhd hebben. In onze aanpak staan openheid, eerlijkheid en vertrouwen centraal. Als de basis eenmaal goed is, kijken we naar de diagnose en wat deze betekent. Wat betekent autisme bijvoorbeeld voor de omgeving? Wat is er voor een kind, (jong)volwassene of gezin nodig om te zorgen voor meer zelfstandigheid, zelfvertrouwen en inzicht?

De zorg voor een kind met autisme, add en/of adhd kan een wissel op het hele gezin trekken. Want vaak gaat alle aandacht naar dat ene kind, terwijl er misschien nog meer kinderen in huis wonen die ook aandacht verdienen. En als ouder of misschien als bonusouder of partner heb je behoefte aan wat tijd voor jezelf om ‘de batterij op te laden’. De begeleiders van Dunas Zorg weten dat het af en toe best zwaar is om voor iemand met autisme, add en/of adhd te zorgen en daarom richten wij ons niet alleen op de cliënt maar op het hele gezin.
Wij bieden hulp op maat en zijn flexibel. De begeleiding wordt in samenspraak bepaald.

Dunas Zorg biedt begeleiding op diverse levensgebieden:

 • Welzijn en gezondheid
 • Financiën
 • Sociale contacten
 • Activering
 • Vrije tijd
 • Onderwijs en/of werk

Wij begeleiden ouders graag met de volgende onderdelen:

 • Hoe om te gaan met schakelmomenten
 • Duidelijke grenzen stellen en consequent zijn
 • Balans krijgen tussen draagkracht en draaglast
 • Het toepassen van verschillende communicatiestijlen
 • Structuur aanbrengen in dag en/of weekritme

De begeleiding vindt niet alleen binnen plaats. Vaak besluiten onze begeleiders om buiten te gaan wandelen. Bewegen is gezond en we merken dat onze cliënten hierdoor makkelijker gaan praten.

Dunas Zorg werkt met de volgende erkende methoden:

 

– Brain Blocks is een beeldend communicatiemiddel om te praten over autisme. Het helpt het kind, de jongere of de jongvolwassene en zijn omgeving uit te leggen wat autisme is. Download hier meer informatie.

– De toolkit Rust bij Autisme is een doos vol fysieke materialen waarmee jongeren en volwassenen met autisme inzicht en bewustwording in stress kunnen krijgen. Ook biedt het hulp om weer rust te ervaren. Lees meer.

– Autisme Op Je Bord is een interactieve werkvorm. De bedoeling is om in gesprek te gaan met jezelf en anderen over wat de diepdoordringendheid van autisme precies inhoudt. Download hier meer informatie.

– Levensloopbegeleiding biedt ondersteuning op alle levensgebieden, zoals zorg, onderwijs, werk, sport, sociaal leven en administratie. Dunas zorg biedt deze ondersteuning aan (jong)volwassenen met autisme, ADD en ADHD.
Lees meer.

Navigating stress is een laagdrempelige manier om bewust te worden van stress en hiernaar te kijken. Download hier meer informatie.

De Yucelmethode werkt vanuit de eigen kracht, eigen kennis en eigen wensen van de cliënt en/of het systeem. Deze methode nodigt uit om zelf weer de regie te voeren. Download hier meer informatie.

Ontdek Jezelf Op Je Bord ondersteunt jou om te onderzoeken welke behoeften en waarden schuilgaan onder het gedrag van jou als hulpvrager of dat van jouw cliënt.
Lees meer.

Prikkelprofiel is ontwikkeld voor kinderen en jongeren tussen de acht en zestien jaar. Via een werkboek, kaartspel en opdracht krijgen cliënten van Dunas Zorg meer inzicht in zijn of haar overprikkeling. Lees meer.

– Ik ben wie ik ben. Het doel van deze training is om de kinderen ervaring op te laten doen met verschillende levensgebieden, zoals: “Ik en de ander in de thuissituatie en op
school”. Download hier meer informatie.