Skip to main content

Informatie

Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling:

Deze wet verplicht organisaties om een meldcode in de eigen organisatie te implementeren en het gebruik en kennis hiervan te bevorderen. Een meldcode is een stappenplan waarin wordt beschreven hoe een hulpverlener hoort om te gaan met het signaleren en het melden van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Protocol
In dit protocol is vastgelegd, dat wanneer een zorgverlener zich zorgen maakt over een kind vanaf 7 jaar, jongere of (jong)volwassene die hij of zij onder begeleiding heeft, deze de situatie bespreekbaar zal maken. Hierbij kan, op anonimiteit van een cliënt, een beroep worden gedaan op Veilig Thuis voor overleg. Wanneer de situatie bespreekbaar is wordt door de zorgverlener een zogenaamde zorgmelding gedaan. Wanneer er acute ernstige bezorgdheid bij een zorgverlener bestaat over een kind vanaf 7 jaar, een jongere of een (jong)volwassene, kan de zorgverlener, ook zonder (voor)overleg en toestemming, een melding doen bij Veilig Thuis. Een melding betekent voor Veilig Thuis de start van een onderzoek.

Toestemming bij aanmelden
Met een aanmelding ga je akkoord met de manier waarop wij je gegevens verwerken. Je leest hier alles over in de privacyverklaring van Dunas Zorg.

Meer informatie
Voor algemene informatie over Huiselijk geweld en kindermishandeling kunt u lezen op www.vooreenveiligthuis.nl

PRIVACYVERKLARING