Skip to main content

Tools

Brain Blocks

Brain Blocks is een beeldend communicatiemiddel om te praten over autisme. Het helpt het kind, de jongere of de jongvolwassene en zijn omgeving uit te leggen wat autisme is en hoe dit werkt in het brein. Het doel is dat je met dit middel komt tot één beeld, één taal. Ouders, de leerkracht, de omgeving en het kind begrijpen elkaars taal.

Met behulp van Brain Blocks helpt de persoon met autisme zichzelf beter te begrijpen. Wat werkt er bij hen anders dan bij mensen zonder autisme? Het geeft hun handvatten en inzicht in hun gedrag. Het geeft ouders, de leerkracht en de omgeving handvatten om inzicht te geven in het gedrag van het kind, de jongere of jongvolwassene.

Doel van Brain Blocks
Het doel van Brain Blocks is om makkelijker te communiceren met een persoon met autisme. Dit doordat er met Brain Blocks één beeld en één taal wordt gecreëerd. Met Brain Blocks wordt er gelijke tijd gewerkt aan het acceptatie proces en zelf bewustwording proces.

Hoe werkt Brain Blocks
Met Brain Blocks worden er met twee hoofden gewerkt. Het ene hoofd is voor iemand met autisme. Het andere hoofd is voor iemand zonder autisme. Hierdoor wordt inzichtelijk gemaakt hoe het brein van iemand met autisme werkt in vergelijking met het brein van iemand zonder autisme. Het wordt duidelijk wat een informatieverwerkingsstoornis en hoe de prikkelverwerking verloopt. Welke gevolgen deze stoornis heeft voor het dagelijkse functioneren.

Brain Blocks wordt op maat aangeboden. Er wordt gewerkt met thema’s die voor de persoon met autisme van toepassing zijn. Deze training is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar. De training kan thuis of op locatie worden gegeven.

Toolkit Rust bij Autisme

De toolkit Rust bij Autisme is een doos vol fysieke materialen waarmee jongeren en volwassenen met autisme inzicht en bewustwording in stress kunnen krijgen en mogelijkheden biedt om ze te helpen weer rust te ervaren.

De toolkit kan worden ingezet bij:
– uitleg krijgen over autisme
– inzicht en bewustwording vergroten
– om belemmerende patronen en gedrag inzichtelijk te krijgen.

Je leert in 7 stappen naar meer rust en minder stress bij autisme.

 1. stresssignalen herkennen
 2. oorzaken van stress (her)kennen
 3. structuur, belangrijke basis voor rust
 4. zorg voor een goede balans tussen inspanning en ontspanning
 5. beter omgaan met prikkels
 6. helder communiceren over stress, grenzen en hulp
 7. terugval voorkomen.

Rots en Water

Rots en Water is een sociale competentietraining, wat beschouwd kan worden als een weerbaarheidsprogramma en zelfbewustwording. Het kind, de jongere of jongvolwassene leert zich onafhankelijk op te stellen (Rots) en eigen keuzes te maken, maar ook hoe met anderen samen te werken, spelen en leven (Water). Rots en Water heeft als doel het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen, en communicatieve en sociale vaardigheden. Deze eigenschappen worden getraind met behulp van thema’s veiligheid, assertiviteit en communicatie. Het kind, de jongere of jongvolwassene met autisme leert door te doen en te ervaren om zichzelf en de wereld om hen heen beter te begrijpen.

De bouwstenen van Rots en Water zijn: 

 1. Zelfbeheersing (bewust zijn van eigen gedrag en omgaan met lichaamssignalen)
 2. Zelfreflectie (bewust zijn over eigen handelen)
 3. Zelfvertrouwen

In de praktijk is gebleken dat mensen met autisme, ad(h)d en odd op een aantal terreinen profiteren van de training:

 1. bewustwording van eigen emoties en energie;
 2. het uiten en leren normaliseren van emoties en energie;
 3. omgaan met spanning en spannende situaties;
 4. eigen grenzen leren aanvoelen en aangeven en inzicht verwerven in andermans grenzen;
 5. gevoel krijgen voor tastverhoudingen;
 6. het vergroten van de concentratieboog;
 7. fysiek en mentaal incasseringsvermogen vergroten;
 8. het eigen gedrag beter leren sturen.

Doelstelling
Doelstellingen zijn: bewustwording van eigen emoties en energie, het uiten en leren normaliseren van emoties en energie, omgaan met spanning en spannende situaties, eigen grenzen leren aanvoelen en aangeven, inzicht verwerven in andermans grenzen, gevoel krijgen voor tastverhoudingen, het vergoten van de concentratieboog, fysiek en mentaal incasseringsvermogen vergroten, het eigen gedrag beter leren sturen met de begrippen rots en water enz.

Opbouw van de training
Wij gebruiken onderdelen uit Rots en Water tijdens de individuele begeleiding, maar doorloop niet de training met vastgestelde lessen. Door gebruik van oefeningen uit het Rots en Water programma kan er laagdrempelig gebruik worden gemaakt van de vaardigheden die het kind, de jongere of jongvolwassene al kent.

Bij voldoende aanmeldingen zal Rots en Water in groepsverband worden aangeboden door gecertificeerde Rots en Water trainers.

Scholen kunnen ons benaderen om het Rots en Water programma aan te bieden binnen hun school.

Meer informatie over het programma Rots en Water, dan kunt u contact met ons opnemen via info@dunaszorg.nl

Autisme op je bord

Autisme Op Je Bord is een interactieve werkvorm. De bedoeling is om in gesprek te gaan met jezelf en anderen over wat de diepdoordringendheid van het autisme precies inhoudt. Hoe kan ik vanuit het kijken naar gedrag ontdekken welke oorzaken aan datzelfde gedrag ten grondslag liggen?

Autisme Op Je Bord helpt ontdekken, is doelgericht, maakt nieuwsgierig, biedt structuur, geeft duidelijkheid, geeft inzicht en stimuleert op punten waar dat zinvol is.

Autisme Op je Bord is een illustratie van een boom met zichtbare wortels, stam en bladeren. Op de achtergrond van deze boom zijn verschillende gekleurde lagen weergegeven.

Deze lagen zijn in volgorde van boven naar beneden als volgt opgebouwd:

 • Blauw = gedrag
 • Paars = eigenheid
 • Groen = cognitieve theorieën
 • Geel = sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Oranje = sensorische informatieverwerking
 • Rood = hechting

De illustratie van de boom staat als metafoor voor de groei en ontwikkeling van de persoon met autisme. Door middel van de gekleurde lagen wordt er inzichtelijk gemaakt welke (autisme specifieke) domeinen verantwoordelijk zijn vanuit de functie van gedrag ten opzichte van het zichtbare gedrag. Opvallend hierin is het onderscheid tussen hetgeen zich boven en hetgeen zich onder de oppervlakte afspeelt.

Autisme op Je Bord wordt alleen gegeven door gecertificeerde autisme op je bord begeleiders. Zij zijn in het bezit van het certificaat.

Meer informatie over Autisme Op je Bord verwijzen wij je door naar www.autismeopjebord.be

Yucelmethode

De Yucelmethode werkt vanuit de eigen kracht, eigen kennis en eigen wensen van de cliënt en/of het systeem. Deze methode nodigt uit om zelf weer de regie te voeren. In elk gesprek bespreekt de Yucelmethode gecertificeerde begeleider samen met de cliënt de inzichten die ontstaan.

Met de Yucelmethode bouwt de cliënt letterlijk aan herstel. Aan de hand van blokken worden opstellingen gebouwd waarin draaglast en draagkracht zichtbaar is. Al bouwend wordt inzicht gekregen in de eigen persoon en de eigen positie. Op deze manier ontstaat een probleemanalyse die tastbaar en zichtbaar is.

Deze eenvoudige manier van werken, maakt problemen en oplossingen tastbaar, zichtbaar en concreet. Wanneer taal niet toereikend is, kan deze methode een uitkomst zijn, omdat het een visuele en praktische benadering is.

De opstelling toont:

 • De hulpvrager zelf (een horizontale balk);
 • Steunende factoren (T-vormige, gekleurde blokken, waar de horizontale balk op leunt);
 • Belastende factoren (rechthoekige, gekleurde blokken, op de horizontale balk).
yukelmethode

De Yucelmethode en systemisch werken

De methode leent zich er goed voor om op diverse creatieve manieren systemisch te werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gezamenlijk maken van een gezinsopstelling, maar ieder gezinslid kan dit ook afzonderlijk doen. Er kan ook per subsysteem een opstelling gemaakt worden of de jongere kan bij samengestelde gezinnen opstellingen maken van de verschillende gezinsconstellaties.

De kern is telkens dat de opstelling verschillen en overeenkomsten binnen de gezinscontext inzichtelijk en visueel maakt. Dit zowel op het perspectief van hoe gezinsleden kijken naar de krachten van het gezin als op het niveau van de belastende factoren van het gezin. Overeenkomsten die verbindend werken op het terrein van erbij horen. Verschillen die uitnodigen om te komen tot een dialoog en het creëren van nieuwe betekenissen. Bij het gebruiken van de methode worden door het samen werken aan opstellingen en het spreken over elkaars bouwwerken interactiepatronen duidelijk waardoor er over die patronen gesproken kan worden. Door het maken van een foto die het gezin mee naar huis neemt, gaat het proces van dialoog en verbinding thuis door.

De Yucelmethode met jongeren en kinderen

Het speelse karakter van de Yucelmethode maakt dat kinderen en jongeren zich snel voelen uitgenodigd om aan de slag te gaan. Naast het speelse karakter ervaren de kinderen en jongeren het als prettig dat ze zelf regie hebben zonder dat ze gestuurd worden door volwassenen.

In het werken met de Yucelmethode met kinderen en jongeren is het belangrijk dat de coach in dialoog gaat met de kinderen en jongeren. Deze dialoog is het samen zoeken naar woorden om de krachten en zorgen te kunnen beschrijven. Juist deze zoektocht helpt de kinderen en jongeren om zich sterker te voelen. Immers het geven van woorden maakt dat je grip krijgt op de dingen die in je omgeving gebeuren.

Bijkomend voordeel van de Yucelmethode is dat het ook een middel is om de innerlijke wereld van de kinderen en jongeren duidelijk te maken naar de buitenwereld zoals ouders, verzorgers, leerkrachten. Hierdoor kunnen ze de kinderen en jongeren beter begrijpen en beter bij hun aansluiten.

Yucelmethode wordt alleen gegeven door gecertificeerde Yucelmethode begeleiders. Zij zijn in het bezit van het certificaat.

Meer informatie over de Yucelmethode verwijzen wij je door naar www.yucelmethode.nl

Wat doen wij

Dunas Zorg biedt begeleiding op maat aan iedereen met autisme, adhd, add en hoog gevoeligheid of een vermoeden hiervan.

In je eigen omgeving of indien nodig op andere locatie

Aansluiten op jouw wensen en behoeften

Persoonlijke gesprekken met de coach

Vragen of meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

CONTACT