Skip to main content

Disclaimer

Disclaimer

Website

Op de website van Dunas Zorg wordt zorg besteed aan een zo compleet, betrouwbaar en toegankelijk mogelijk aanbod van de informatie te waarborgen. Wij streven ernaar de site zo gebruikersvriendelijk mogelijk te houden. De site is dan ook voortdurend in ontwikkeling.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en Dunas Zorg neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie.

E-Mail

De informatie opgenomen in e-mailberichten kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging en verstrekking van de informatie aan derden is niet toegestaan.

Indien u een e-mailbericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de afzender direct te informeren en het bericht, zonder te openen of te kopiëren, te verwijderen. Aan de inhoud van de e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend.