Skip to main content

Rots en Water

Rots en Water

Rots en Water is een sociale competentietraining, wat beschouwd kan worden als een weerbaarheidsprogramma en zelfbewustwording. Het kind, de jongere of jongvolwassene leert zich onafhankelijk op te stellen (Rots) en eigen keuzes te maken, maar ook hoe met anderen samen te werken, spelen en leven (Water). Rots en Water heeft als doel het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen, en communicatieve en sociale vaardigheden. Deze eigenschappen worden getraind met behulp van thema’s veiligheid, assertiviteit en communicatie. Het kind, de jongere of jongvolwassene met autisme leert door te doen en te ervaren om zichzelf en de wereld om hen heen beter te begrijpen.

De bouwstenen van Rots en Water zijn: 

 1. Zelfbeheersing (bewust zijn van eigen gedrag en omgaan met lichaamssignalen)
 2. Zelfreflectie (bewust zijn over eigen handelen)
 3. Zelfvertrouwen

Bekijk ook de andere methodes

In de praktijk is gebleken dat mensen met autisme, add en adhd op een aantal terreinen profiteren van de training:

 1. bewustwording van eigen emoties en energie;
 2. het uiten en leren normaliseren van emoties en energie;
 3. omgaan met spanning en spannende situaties;
 4. eigen grenzen leren aanvoelen en aangeven en inzicht verwerven in andermans grenzen;
 5. gevoel krijgen voor tastverhoudingen;
 6. het vergroten van de concentratieboog;
 7. fysiek en mentaal incasseringsvermogen vergroten;
 8. het eigen gedrag beter leren sturen.

Doelstelling
Doelstellingen zijn: bewustwording van eigen emoties en energie, het uiten en leren normaliseren van emoties en energie, omgaan met spanning en spannende situaties, eigen grenzen leren aanvoelen en aangeven, inzicht verwerven in andermans grenzen, gevoel krijgen voor tastverhoudingen, het vergoten van de concentratieboog, fysiek en mentaal incasseringsvermogen vergroten, het eigen gedrag beter leren sturen met de begrippen rots en water enz.

Opbouw van de training
Wij gebruiken onderdelen uit Rots en Water tijdens de individuele begeleiding, maar doorloop niet de training met vastgestelde lessen. Door gebruik van oefeningen uit het Rots en Water programma kan er laagdrempelig gebruik worden gemaakt van de vaardigheden die het kind, de jongere of jongvolwassene al kent.

Meer informatie over het programma Rots en Water, dan kunt u contact met ons opnemen via info@dunaszorg.nl